zelf meewerken

Hier is door de familieleden letterlijk meegewerkt aan het gedenkteken voor de overleden moeder/grootmoeder. Ontwerp, materialen en voorbereiding zijn in overleg gedaan, daarna is er in het atelier gezamenlijk gewerkt. Het gedenk mozaïek krijgt een heel bijzondere meerwaarde voor de familie.

  • > <  bekijk het project